logo
Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Доставка на бензини и горива за моторни превозни средства на БНБ за осигуряване на двама независими доставчици, за срок от две години по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0031


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 01.10.2019, 14:46 Изтегли PDF (585 KB)

Договор и приложения по ОП № 1

Публикувано на 25.11.2019, 14:34 Изтегли PDF (2584 KB)

Договор и приложения по ОП № 2

Публикувано на 25.11.2019, 14:41 Изтегли PDF (23779 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 25.11.2019, 14:42 Изтегли PDF (848 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 29.12.2021, 18:10 Изтегли PDF (3143 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 29.12.2021, 18:12 Изтегли PDF (3166 KB)