logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка на работно, униформено облекло и лични предпазни средства, в т. ч. специално работно облекло за служителите на БНБ по три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0032


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 07.10.2019, 11:14 Изтегли PDF (699 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 07.10.2019, 11:16 Изтегли PDF (902 KB)

Документация

Публикувано на 08.10.2019, 11:46 Изтегли ZIP (344 KB)

Протокол

Публикувано на 18.12.2019, 16:39 Изтегли PDF (2039 KB)

Доклад

Публикувано на 18.12.2019, 16:40 Изтегли PDF (1841 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 18.12.2019, 16:41 Изтегли PDF (491 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 31.01.2020, 11:25 Изтегли PDF (917 KB)

Договор по ОП № 1

Публикувано на 31.01.2020, 11:26 Изтегли PDF (44707 KB)

Договор по ОП № 3

Публикувано на 31.01.2020, 11:27 Изтегли PDF (40664 KB)

Обявление за приключване на договор ОП № 1

Публикувано на 23.12.2020, 17:06 Изтегли PDF (792 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 3

Публикувано на 03.02.2021, 16:20 Изтегли PDF (2504 KB)