logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка на нови многофункционални машини по три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0033


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 07.10.2019, 11:34 Изтегли PDF (712 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 07.10.2019, 11:33 Изтегли PDF (999 KB)

Документация

Публикувано на 09.10.2019, 11:47 Изтегли ZIP (368 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 15.10.2019, 17:32 Изтегли PDF (630 KB)

Протокол

Публикувано на 21.11.2019, 14:56 Изтегли PDF (1231 KB)

Доклад

Публикувано на 21.11.2019, 14:58 Изтегли PDF (1281 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 21.11.2019, 15:00 Изтегли PDF (344 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 27.12.2019, 13:56 Изтегли PDF (829 KB)

Договор ОП № 1

Публикувано на 27.12.2019, 13:57 Изтегли PDF (50358 KB)

Договор ОП № 2

Публикувано на 27.12.2019, 14:00 Изтегли PDF (36017 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 22.12.2020, 15:33 Изтегли PDF (3043 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 26.01.2021, 16:31 Изтегли PDF (2627 KB)