logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка на лицензи за софтуерни продукти за нуждите на БНБ, предоставящи право на ползване и техническа поддръжка на съответните продукти

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0034


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 14.10.2019, 11:57 Изтегли PDF (726 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 14.10.2019, 11:58 Изтегли PDF (839 KB)

Документация

Публикувано на 15.10.2019, 12:10 Изтегли ZIP (259 KB)

Протокол

Публикувано на 19.11.2019, 15:38 Изтегли PDF (379 KB)

Доклад

Публикувано на 19.11.2019, 15:39 Изтегли PDF (425 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 19.11.2019, 15:40 Изтегли PDF (158 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 09.12.2019, 11:10 Изтегли PDF (879 KB)

Договор

Публикувано на 09.12.2019, 11:11 Изтегли PDF (7138 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 22.12.2020, 14:49 Изтегли PDF (3028 KB)