logo
Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Сключване на окончателен договор за присъединяване на обект „Касов център в гр. Пловдив“ към електроразпределителната мрежа на „Електроразпределение Юг“ ЕАД

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0035


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 15.10.2019, 17:30 Изтегли PDF (746 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 25.11.2019, 14:44 Изтегли PDF (1029 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 25.11.2019, 14:45 Изтегли PDF (806 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 21.09.2021, 10:30 Изтегли PDF (2891 KB)