logo
Skip to content

Открита процедура • Поддръжка на банкнотообработващи системи марка BPS, модел BPS 1040 BS и спомагателно оборудване към тях по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0036


Документи


Решение за откриване на обществена поръчка

Публикувано на 28.10.2019, 15:54 Изтегли PDF (689 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 28.10.2019, 15:55 Изтегли PDF (883 KB)

Документация

Публикувано на 30.10.2019, 15:27 Изтегли ZIP (275 KB)

Съобщение за удължаване на срок за предоставяне на оферти

Публикувано на 02.12.2019, 17:33 Изтегли PDF (565 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 05.12.2019, 10:50 Изтегли PDF (676 KB)

Протокол

Публикувано на 13.12.2019, 14:40 Изтегли PDF (245 KB)

Доклад

Публикувано на 13.12.2019, 14:41 Изтегли PDF (287 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 13.12.2019, 14:42 Изтегли PDF (150 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 02.01.2020, 12:13 Изтегли PDF (479 KB)

Договор

Публикувано на 02.01.2020, 12:14 Изтегли PDF (54615 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 09.02.2021, 10:26 Изтегли PDF (2770 KB)