logo
Skip to content

Ограничена процедура • Доставка и монтаж на средства за техническа защита на обект „Касов център на БНБ“, гр. Пловдив по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0038


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 31.10.2019, 16:03 Изтегли PDF (729 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 31.10.2019, 16:06 Изтегли PDF (1257 KB)

Документация

Публикувано на 31.10.2019, 17:54 Изтегли ZIP (507 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 07.11.2019, 17:15 Изтегли PDF (619 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 16.12.2019, 17:30 Изтегли PDF (1125 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 14.01.2020, 12:09 Изтегли PDF (1199 KB)

Решение за предварителен подбор

Публикувано на 14.01.2020, 12:11 Изтегли PDF (5410 KB)

Покана за предоставяне на оферти и Приложения

Публикувано на 27.01.2020, 17:18 Изтегли ZIP (8362 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 14.02.2020, 17:42 Изтегли PDF (3664 KB)

Съобщение

Публикувано на 21.02.2020, 15:13 Изтегли PDF (1167 KB)

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 13.04.2020, 15:12 Изтегли PDF (84 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 23.04.2020, 18:14 Изтегли PDF (1419 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 23.04.2020, 18:15 Изтегли PDF (513 KB)

Доклад

Публикувано на 23.04.2020, 18:18 Изтегли PDF (2182 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 23.04.2020, 18:25 Изтегли PDF (2998 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 3

Публикувано на 07.05.2020, 11:03 Изтегли PDF (1002 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 2, ОП № 4, ОП № 1 и ОП № 5

Публикувано на 08.06.2020, 11:35 Изтегли PDF (1370 KB)

Договор по ОП № 2

Публикувано на 08.06.2020, 11:36 Изтегли PDF (3768 KB)

Договор по ОП № 4

Публикувано на 08.06.2020, 11:37 Изтегли PDF (58116 KB)

Договор по ОП № 1

Публикувано на 08.06.2020, 11:37 Изтегли PDF (61364 KB)

Договор по ОП № 5

Публикувано на 08.06.2020, 11:38 Изтегли PDF (3507 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 28.12.2023, 11:19 Изтегли PDF (278 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 5

Публикувано на 28.12.2023, 11:21 Изтегли PDF (278 KB)