logo
Skip to content

Публично състезание • Следгаранционно сервизно обслужване: поддръжка и ремонт, доставка и подмяна на резервни части, материали и консумативи на служебни автомобили, собственост на БНБ, по три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0039


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 05.11.2019, 17:05 Изтегли PDF (494 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 05.11.2019, 17:06 Изтегли PDF (675 KB)

Документация

Публикувано на 05.11.2019, 17:06 Изтегли ZIP (428 KB)

Съобщение за удължаване на срок за предоставяне на оферти

Публикувано на 26.11.2019, 18:35 Изтегли PDF (570 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 27.11.2019, 09:46 Изтегли PDF (658 KB)

Протокол

Публикувано на 23.12.2019, 16:50 Изтегли PDF (544 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 23.12.2019, 16:51 Изтегли PDF (211 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 05.02.2020, 16:50 Изтегли PDF (651 KB)

Договор по ОП № 1

Публикувано на 05.02.2020, 16:52 Изтегли PDF (2036 KB)

Договор по ОП № 3

Публикувано на 05.02.2020, 16:52 Изтегли PDF (66566 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 16.03.2021, 17:19 Изтегли PDF (2284 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 3

Публикувано на 18.10.2021, 16:26 Изтегли PDF (1870 KB)