logo
Skip to content

Открита процедура • Абонаментно обслужване и техническо и функционално развитие на компоненти, включени в SWIFTNet инфраструктурата на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0040


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 11.11.2019, 13:58 Изтегли PDF (705 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 11.11.2019, 14:00 Изтегли PDF (879 KB)

Документация

Публикувано на 11.11.2019, 14:05 Изтегли ZIP (2459 KB)

Съобщение за удължаване на срок за предоставяне на оферти

Публикувано на 12.12.2019, 17:31 Изтегли PDF (114 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 16.12.2019, 11:28 Изтегли PDF (442 KB)

Протокол

Публикувано на 19.12.2019, 18:05 Изтегли PDF (293 KB)

Доклад

Публикувано на 19.12.2019, 18:06 Изтегли PDF (354 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 19.12.2019, 18:08 Изтегли PDF (136 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 03.01.2020, 17:32 Изтегли ZIP (2592 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 06.01.2020, 12:43 Изтегли PDF (433 KB)

Рамково споразумение

Публикувано на 06.01.2020, 12:45 Изтегли PDF (6182 KB)

Протокол

Публикувано на 13.01.2020, 16:18 Изтегли PDF (374 KB)

Доклад

Публикувано на 13.01.2020, 16:19 Изтегли PDF (1887 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 13.01.2020, 16:20 Изтегли PDF (2080 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 27.01.2020, 16:03 Изтегли PDF (754 KB)

Договор

Публикувано на 27.01.2020, 16:04 Изтегли PDF (9713 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 05.11.2020, 16:50 Изтегли ZIP (6451 KB)

Протокол

Публикувано на 17.11.2020, 17:25 Изтегли PDF (313 KB)

Доклад

Публикувано на 17.11.2020, 17:26 Изтегли PDF (522 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 17.11.2020, 17:27 Изтегли PDF (539 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 11.12.2020, 10:51 Изтегли PDF (8815 KB)

Договор

Публикувано на 11.12.2020, 10:52 Изтегли PDF (3144 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 19.11.2021, 18:17 Изтегли ZIP (21312 KB)

Протокол

Публикувано на 30.11.2021, 17:27 Изтегли PDF (420 KB)

Доклад

Публикувано на 30.11.2021, 17:28 Изтегли PDF (1195 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 30.11.2021, 17:29 Изтегли PDF (2014 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 23.12.2021, 12:35 Изтегли PDF (4712 KB)

Договор

Публикувано на 23.12.2021, 12:38 Изтегли PDF (5286 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 17.02.2022, 16:41 Изтегли PDF (4886 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 25.01.2023, 17:22 Изтегли PDF (280 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 19.04.2024, 17:14 Изтегли PDF (282 KB)