logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка, инсталиране, конфигуриране и тригодишна гаранционна поддръжка на компютърно оборудване за нуждите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0042


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 25.11.2019, 14:06 Изтегли PDF (691 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 25.11.2019, 14:08 Изтегли PDF (876 KB)

Документация

Публикувано на 25.11.2019, 14:09 Изтегли ZIP (300 KB)

Протокол

Публикувано на 14.01.2020, 14:01 Изтегли PDF (510 KB)

Доклад

Публикувано на 14.01.2020, 14:02 Изтегли PDF (2006 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 14.01.2020, 14:03 Изтегли PDF (1878 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 20.02.2020, 11:53 Изтегли PDF (536 KB)

Договор

Публикувано на 20.02.2020, 11:53 Изтегли PDF (59189 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 24.04.2023, 16:29 Изтегли PDF (276 KB)