logo
Skip to content

Открита процедура • Извънгаранционна поддръжка на страницата на БНБ в интернет

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0043


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 25.11.2019, 14:13 Изтегли PDF (711 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 25.11.2019, 14:14 Изтегли PDF (933 KB)

Документация

Публикувано на 27.11.2019, 11:30 Изтегли ZIP (1872 KB)

Съобщение за удължаване на срок за предоставяне на оферти

Публикувано на 27.12.2019, 18:00 Изтегли PDF (107 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 30.12.2019, 11:24 Изтегли PDF (250 KB)

Протокол

Публикувано на 10.01.2020, 15:23 Изтегли PDF (491 KB)

Доклад

Публикувано на 10.01.2020, 15:24 Изтегли PDF (1296 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 10.01.2020, 15:25 Изтегли PDF (1623 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 13.02.2020, 10:55 Изтегли PDF (617 KB)

Договор

Публикувано на 13.02.2020, 10:56 Изтегли PDF (9541 KB)

Обявление за приключен договор

Публикувано на 31.03.2021, 10:09 Изтегли PDF (1734 KB)