logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка на нетни количества активна електрическа енергия (средно и ниско напрежение) и избор на координатор на стандартна балансираща група за недвижимите имоти на Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0044


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 16.12.2019, 11:14 Изтегли PDF (345 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 16.12.2019, 11:15 Изтегли PDF (451 KB)

Документация

Публикувано на 16.12.2019, 11:19 Изтегли ZIP (276 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 19.12.2019, 18:10 Изтегли PDF (167 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 23.12.2019, 16:49 Изтегли PDF (146 KB)

Протокол

Публикувано на 24.01.2020, 14:00 Изтегли PDF (1156 KB)

Доклад

Публикувано на 24.01.2020, 14:00 Изтегли PDF (2397 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 24.01.2020, 14:01 Изтегли PDF (1774 KB)

Решение за изменение на влязло в сила Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Публикувано на 11.03.2020, 18:18 Изтегли PDF (1868 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 13.04.2020, 13:12 Изтегли PDF (583 KB)

Договор

Публикувано на 13.04.2020, 13:20 Изтегли PDF (5023 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 23.06.2021, 15:00 Изтегли PDF (1743 KB)