logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка на складово оборудване за трезорни помещения в „Касов център на БНБ“, гр. Пловдив, по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0045


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 16.12.2019, 11:25 Изтегли PDF (463 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 16.12.2019, 11:26 Изтегли PDF (806 KB)

Документация

Публикувано на 18.12.2019, 14:29 Изтегли ZIP (2124 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 07.01.2020, 11:26 Изтегли PDF (90 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 08.01.2020, 17:39 Изтегли PDF (115 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 20.02.2020, 17:11 Изтегли PDF (2363 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 20.02.2020, 17:12 Изтегли PDF (438 KB)

Доклад

Публикувано на 20.02.2020, 17:13 Изтегли PDF (3350 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 20.02.2020, 17:14 Изтегли PDF (2139 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 06.04.2020, 12:18 Изтегли PDF (1916 KB)

Договор по ОП № 1

Публикувано на 06.04.2020, 12:24 Изтегли PDF (69327 KB)

Договор по ОП № 2

Публикувано на 06.04.2020, 12:26 Изтегли PDF (55125 KB)

Договор по ОП № 3

Публикувано на 06.04.2020, 12:27 Изтегли PDF (4543 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 10.01.2022, 15:49 Изтегли PDF (2367 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 3

Публикувано на 10.01.2022, 15:50 Изтегли PDF (4859 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 03.01.2024, 10:51 Изтегли PDF (278 KB)