logo
Skip to content

Публично състезание • Застраховане на служителите на Българска народна банка и други застраховки за срок от една година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0046


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 23.12.2019, 17:33 Изтегли PDF (350 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 23.12.2019, 17:34 Изтегли PDF (748 KB)

Документация

Публикувано на 23.12.2019, 17:34 Изтегли ZIP (391 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 03.01.2020, 17:30 Изтегли PDF (85 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 13.01.2020, 16:57 Изтегли PDF (2606 KB)

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 06.02.2020, 17:47 Изтегли PDF (576 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 14.02.2020, 16:15 Изтегли PDF (1844 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 14.02.2020, 16:17 Изтегли PDF (3124 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 14.02.2020, 16:18 Изтегли PDF (3313 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 2

Публикувано на 26.02.2020, 15:43 Изтегли PDF (574 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 1

Публикувано на 17.03.2020, 17:04 Изтегли PDF (612 KB)

Договор по ОП № 1

Публикувано на 17.03.2020, 17:07 Изтегли PDF (54449 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 20.05.2021, 17:07 Изтегли PDF (1894 KB)