logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Подновяване на абонамент за достъп до електронно съдържание на онлайн база данни за финансова информация за публични и частни компании в Централна и Източна Европа AMADEUS (или еквивалент) за 2020 - 2021 г.

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9094983


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 02.12.2019, 18:02 Изтегли PDF (757 KB)

Информация за възлагане

Публикувано на 02.12.2019, 18:03 Изтегли PDF (587 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 02.12.2019, 18:03 Изтегли ZIP (286 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 12.12.2019, 17:30 Изтегли PDF (86 KB)

Протокол

Публикувано на 10.01.2020, 15:17 Изтегли PDF (1534 KB)

Информация за възлагане на ОП при събиране на оферти с обява

Публикувано на 07.02.2020, 14:51 Изтегли PDF (395 KB)

Договор

Публикувано на 07.02.2020, 15:39 Изтегли PDF (82922 KB)