logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Абонаментно обслужване на информационната система за управление на човешките ресурси и работната заплата в Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9095443


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Публикувано на 18.12.2019, 16:45 Изтегли PDF (526 KB)

Информация за възлагане

Публикувано на 18.12.2019, 16:48 Изтегли PDF (109 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 18.12.2019, 16:48 Изтегли ZIP (341 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 30.12.2019, 16:41 Изтегли PDF (83 KB)

Протокол

Публикувано на 08.01.2020, 17:44 Изтегли PDF (259 KB)

Информация за възлагане на ОП при събиране на оферти с обява

Публикувано на 29.01.2020, 15:17 Изтегли PDF (254 KB)

Договор

Публикувано на 29.01.2020, 15:18 Изтегли PDF (100322 KB)