logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Осигуряване на комуникационни услуги за ползване на оборудване за радиовръзка на Българска народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9088340


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Публикувано на 16.05.2019, 18:09 Изтегли PDF (1380 KB)

Информация за възлагане

Публикувано на 16.05.2019, 18:10 Изтегли PDF (1103 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 16.05.2019, 18:11 Изтегли ZIP (259 KB)

Протокол

Публикувано на 05.06.2019, 18:31 Изтегли PDF (1527 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 26.06.2019, 12:24 Изтегли PDF (4854 KB)

Информация за възлагане на ОП при събиране на оферти с обява

Публикувано на 26.06.2019, 12:25 Изтегли PDF (569 KB)