logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Избор на изпълнител за предоставяне на услуги по пренос на глас и данни чрез обществена далекосъобщителна мобилна клетъчна мрежа с национално покритие по стандарт GSM/UMTS (или еквивалент) за срок от 2 години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9088634


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Публикувано на 28.05.2019, 18:28 Изтегли PDF (702 KB)

Информация за възлагане

Публикувано на 28.05.2019, 18:29 Изтегли PDF (577 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 28.05.2019, 18:29 Изтегли ZIP (343 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 03.06.2019, 18:29 Изтегли PDF (1290 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 07.06.2019, 16:46 Изтегли PDF (581 KB)

Протокол

Публикувано на 18.06.2019, 18:32 Изтегли PDF (1248 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 12.07.2019, 15:41 Изтегли PDF (4921 KB)

Информация за възлагане на ОП при събиране на оферти с обява

Публикувано на 12.07.2019, 16:40 Изтегли PDF (566 KB)