logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Провеждане на медицински прегледи и изследвания на работещите в БНБ по две обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9092184


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Публикувано на 04.09.2019, 17:20 Изтегли PDF (1378 KB)

Информация за възлагане

Публикувано на 04.09.2019, 17:21 Изтегли PDF (270 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 04.09.2019, 17:22 Изтегли ZIP (315 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 16.09.2019, 17:59 Изтегли PDF (135 KB)

Протокол

Публикувано на 24.09.2019, 16:35 Изтегли PDF (852 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 18.10.2019, 14:31 Изтегли PDF (2121 KB)

Информация за възлагане на ОП при събиране на оферти с обява

Публикувано на 18.10.2019, 14:33 Изтегли PDF (581 KB)