logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Следгаранционно абонаментно поддържане на асансьори и съоръжения в сградите на БНБ в град София – пл. „Княз Александър І” № 1, Касов център на ул. „Михаил Тенев” № 10 и ул. „Московска” № 7

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9092586


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

Публикувано на 17.09.2019, 16:21 Изтегли PDF (799 KB)

Информация за възлагане

Публикувано на 17.09.2019, 16:21 Изтегли PDF (576 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 17.09.2019, 16:24 Изтегли ZIP (2161 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 27.09.2019, 16:56 Изтегли PDF (89 KB)

Протокол

Публикувано на 07.10.2019, 16:40 Изтегли PDF (956 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 29.10.2019, 15:06 Изтегли PDF (1869 KB)

Информация за възлагане на ОП при събиране на оферти с обява

Публикувано на 29.10.2019, 15:06 Изтегли PDF (581 KB)