logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Доставка на рентгенов апарат за проверка на багаж и пратки за сградата на Българска народна банка в гр.София, пл.“Княз Александър I“ № 1

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9093203


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 08.10.2019, 15:22 Изтегли PDF (831 KB)

Информация за възлагане

Публикувано на 08.10.2019, 15:24 Изтегли PDF (586 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 08.10.2019, 15:35 Изтегли ZIP (298 KB)

Протокол

Публикувано на 31.10.2019, 17:02 Изтегли PDF (1327 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 26.11.2019, 16:03 Изтегли PDF (1550 KB)

Информация за възлагане на ОП при събиране на оферти с обява

Публикувано на 26.11.2019, 16:06 Изтегли PDF (583 KB)