logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Поддръжка на притежаваните от БНБ лицензи за продукти от фамилията MATLAB

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9093264


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 09.10.2019, 14:36 Изтегли PDF (763 KB)

Информация за възлагане

Публикувано на 09.10.2019, 14:37 Изтегли PDF (595 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 09.10.2019, 14:47 Изтегли ZIP (1345 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 21.10.2019, 17:17 Изтегли PDF (576 KB)

Протокол

Публикувано на 29.10.2019, 17:15 Изтегли PDF (765 KB)

Информация за възлагане на ОП при събиране на оферти с обява

Публикувано на 15.11.2019, 17:06 Изтегли PDF (2939 KB)

Договор

Публикувано на 15.11.2019, 17:07 Изтегли PDF (51104 KB)