logo
Skip to content

Събиране на оферти с обява • Абонаментно обслужване на Информационната система „Сетълмент на държавни ценни книжа (СДЦК)” в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 9093604


Документи


Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП

Публикувано на 18.10.2019, 16:55 Изтегли PDF (793 KB)

Информация за възлагане

Публикувано на 18.10.2019, 16:56 Изтегли PDF (591 KB)

Документация за поръчката

Публикувано на 18.10.2019, 16:57 Изтегли ZIP (2016 KB)

Информация за удължаване срока за получаване на оферти

Публикувано на 28.10.2019, 17:16 Изтегли PDF (575 KB)

Протокол

Публикувано на 04.11.2019, 15:59 Изтегли PDF (306 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 26.11.2019, 18:04 Изтегли PDF (6275 KB)

Информация за възлагане на ОП при събиране на оферти с обява

Публикувано на 26.11.2019, 18:06 Изтегли PDF (571 KB)