logo
Skip to content

Открита процедура • Абонаментна поддръжка, вкл. доставка, на печатащи, сканиращи и мултифункционални устройства в сградите на БНБ, по три обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0006


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 24.02.2020, 11:58 Изтегли PDF (2069 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 24.02.2020, 11:58 Изтегли PDF (1892 KB)

Документация

Публикувано на 25.02.2020, 11:20 Изтегли ZIP (424 KB)

Протокол

Публикувано на 09.04.2020, 16:43 Изтегли PDF (1157 KB)

Доклад

Публикувано на 09.04.2020, 16:45 Изтегли PDF (1486 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 09.04.2020, 16:46 Изтегли PDF (2342 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 15.05.2020, 12:43 Изтегли PDF (1014 KB)

Договор по ОП № 1

Публикувано на 15.05.2020, 12:44 Изтегли PDF (3588 KB)

Договор по ОП № 2

Публикувано на 15.05.2020, 12:45 Изтегли PDF (2478 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 31.05.2021, 15:46 Изтегли PDF (1821 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 12.08.2021, 15:22 Изтегли PDF (1852 KB)