logo
Skip to content

Публично състезание • Доставка на хигиенни материали, препарати и други консумативи за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0011


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 16.03.2020, 17:26 Изтегли PDF (2850 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 16.03.2020, 17:27 Изтегли PDF (20308 KB)

Документация

Публикувано на 16.03.2020, 17:27 Изтегли ZIP (396 KB)

Съобщение за удължаване на срок за предоставяне на оферти

Публикувано на 08.04.2020, 18:04 Изтегли PDF (1203 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 09.04.2020, 11:10 Изтегли PDF (2554 KB)

Решение за прекратяване на ОП №13 и ОП №14

Публикувано на 21.04.2020, 17:38 Изтегли PDF (2127 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 13 и ОП № 14

Публикувано на 05.05.2020, 17:37 Изтегли PDF (1499 KB)

Протокол

Публикувано на 21.05.2020, 16:42 Изтегли PDF (1774 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 21.05.2020, 16:47 Изтегли PDF (2305 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 1, ОП № 7, ОП № 8, ОП № 10 и ОП № 12

Публикувано на 02.07.2020, 13:03 Изтегли PDF (1352 KB)

Договор по ОП № 1, ОП № 7 и ОП № 10

Публикувано на 02.07.2020, 13:04 Изтегли PDF (2172 KB)

Договор по ОП № 8 и ОП № 12

Публикувано на 02.07.2020, 13:05 Изтегли PDF (2201 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 8 и ОП № 12

Публикувано на 21.07.2021, 17:21 Изтегли PDF (3106 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1, ОП № 7 и ОП № 10

Публикувано на 24.01.2022, 17:06 Изтегли PDF (2097 KB)