logo
Skip to content

Публично състезание • Застраховане на имуществото на БНБ, включващо дълготрайни материални активи (ДМА), материални запаси и моторни превозни средства по три обособени позиции за срок от 1 (една) година

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0014


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 18.03.2020, 17:42 Изтегли PDF (2506 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 18.03.2020, 17:43 Изтегли PDF (2126 KB)

Документация

Публикувано на 18.03.2020, 17:47 Изтегли ZIP (2982 KB)

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 21.04.2020, 17:04 Изтегли PDF (884 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 20.05.2020, 15:55 Изтегли PDF (7424 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 20.05.2020, 15:57 Изтегли PDF (4771 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 20.05.2020, 15:58 Изтегли PDF (1698 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 07.07.2020, 13:46 Изтегли PDF (684 KB)

Договор

Публикувано на 07.07.2020, 14:32 Изтегли PDF (5388 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 2

Публикувано на 16.11.2020, 15:07 Изтегли PDF (5295 KB)

Договор по ОП № 2

Публикувано на 16.11.2020, 15:09 Изтегли PDF (5729 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 04.10.2021, 16:55 Изтегли PDF (3101 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 2

Публикувано на 18.03.2022, 15:37 Изтегли PDF (3087 KB)