logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка на канцеларски материали и консумативи по обособени позиции за срок от 2 (две) години

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0015


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 23.03.2020, 11:33 Изтегли PDF (1422 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 23.03.2020, 11:35 Изтегли PDF (2690 KB)

Документация

Публикувано на 23.03.2020, 11:36 Изтегли ZIP (275 KB)

Съобщение за промяна в датата за отваряне на оферти

Публикувано на 23.04.2020, 18:11 Изтегли PDF (1207 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 27.04.2020, 11:46 Изтегли PDF (3957 KB)

Решение за прекратяване по ОП № 2

Публикувано на 05.05.2020, 16:41 Изтегли PDF (1277 KB)

Обявление за прекратяване по ОП № 2

Публикувано на 21.05.2020, 11:03 Изтегли PDF (1029 KB)

Решение за прекратяване по ОП № 7

Публикувано на 27.05.2020, 17:23 Изтегли PDF (1576 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 7

Публикувано на 12.06.2020, 11:54 Изтегли PDF (901 KB)

Протокол

Публикувано на 12.06.2020, 17:02 Изтегли PDF (686 KB)

Доклад

Публикувано на 12.06.2020, 17:02 Изтегли PDF (1969 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 12.06.2020, 17:03 Изтегли PDF (1576 KB)

Решение за изменение на влязло в сила Решение за определяне на изпълнител на обществена поръчка

Публикувано на 21.07.2020, 13:08 Изтегли PDF (1875 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 1

Публикувано на 27.07.2020, 11:20 Изтегли PDF (7031 KB)

Договор по ОП № 1

Публикувано на 27.07.2020, 11:21 Изтегли PDF (33155 KB)

Обявление за прекратяване на ОП № 10

Публикувано на 07.08.2020, 12:54 Изтегли PDF (1160 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 30.12.2022, 17:06 Изтегли PDF (278 KB)