logo
Skip to content

Открита процедура • Избор на изпълнител/и за текущи ремонти, товаро-разтоварни и транспортни дейности в сградите на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0016


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 23.03.2020, 15:02 Изтегли PDF (2059 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 23.03.2020, 15:02 Изтегли PDF (2215 KB)

Документация

Публикувано на 23.03.2020, 15:03 Изтегли ZIP (712 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 13.04.2020, 14:45 Изтегли PDF (2570 KB)

Съобщение за промяна в датата за отваряне на оферти

Публикувано на 22.04.2020, 17:57 Изтегли PDF (2241 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 27.04.2020, 11:52 Изтегли PDF (4383 KB)

Решение за прекратяване

Публикувано на 05.05.2020, 16:43 Изтегли PDF (2039 KB)

Обявление за прекратяване

Публикувано на 21.05.2020, 10:49 Изтегли PDF (603 KB)