logo
Skip to content

Ограничена процедура • Защитна бронировка и остъкляване на обект „Касов център на БНБ гр. Пловдив

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0022


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 30.04.2020, 14:04 Изтегли PDF (5740 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 30.04.2020, 14:06 Изтегли PDF (3285 KB)

Документация

Публикувано на 30.04.2020, 14:07 Изтегли ZIP (296 KB)

Протокол

Публикувано на 05.06.2020, 18:28 Изтегли PDF (1535 KB)

Решение за предварителен подбор

Публикувано на 05.06.2020, 18:28 Изтегли PDF (1532 KB)

Покана за предоставяне на оферти и Приложения

Публикувано на 18.06.2020, 16:27 Изтегли ZIP (6403 KB)

Съобщение

Публикувано на 20.07.2020, 16:46 Изтегли PDF (128 KB)

Съобщение за отваряне на ценови предложения

Публикувано на 28.07.2020, 10:34 Изтегли PDF (783 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 31.07.2020, 14:34 Изтегли PDF (807 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 31.07.2020, 14:36 Изтегли PDF (455 KB)

Доклад

Публикувано на 31.07.2020, 14:37 Изтегли PDF (1712 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 31.07.2020, 14:39 Изтегли PDF (1614 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 31.08.2020, 12:19 Изтегли PDF (4859 KB)

Договор

Публикувано на 31.08.2020, 12:21 Изтегли PDF (1856 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 30.12.2022, 17:00 Изтегли PDF (181 KB)