logo
Skip to content

Открита процедура • Доставка на устройства за контрол на пропускателния режим в „Касов център на БНБ“ – гр. Пловдив по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0023


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 07.05.2020, 11:07 Изтегли PDF (5228 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 07.05.2020, 11:08 Изтегли PDF (12688 KB)

Документация

Публикувано на 07.05.2020, 11:08 Изтегли ZIP (266 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 29.05.2020, 16:17 Изтегли PDF (1339 KB)

Протокол

Публикувано на 20.07.2020, 18:25 Изтегли PDF (1081 KB)

Доклад

Публикувано на 20.07.2020, 18:28 Изтегли PDF (1607 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 20.07.2020, 18:33 Изтегли PDF (2037 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 1

Публикувано на 03.09.2020, 15:56 Изтегли PDF (2673 KB)

Договор по ОП № 1

Публикувано на 03.09.2020, 15:57 Изтегли PDF (2147 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 28.12.2023, 11:24 Изтегли PDF (279 KB)