logo
Skip to content

Открита процедура • Поддръжка на банкнотообработващи системи по обособени позиции

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0031


Документи


Документация

Публикувано на 29.05.2020, 17:13 Изтегли ZIP (356 KB)

Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 01.06.2020, 11:24 Изтегли PDF (5344 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 01.06.2020, 11:28 Изтегли PDF (15065 KB)

Съобщение за промяна в датата за отваряне на оферти

Публикувано на 01.07.2020, 17:32 Изтегли PDF (1170 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 03.07.2020, 10:45 Изтегли PDF (3203 KB)

Протокол

Публикувано на 13.07.2020, 17:23 Изтегли PDF (939 KB)

Доклад

Публикувано на 13.07.2020, 17:25 Изтегли PDF (1594 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 13.07.2020, 17:26 Изтегли PDF (2328 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 1

Публикувано на 06.08.2020, 11:42 Изтегли PDF (703 KB)

Договор по ОП № 1

Публикувано на 06.08.2020, 11:49 Изтегли PDF (4629 KB)

Обявление за възложена поръчка по ОП № 4

Публикувано на 31.08.2020, 13:25 Изтегли PDF (6776 KB)

Договор по ОП № 4

Публикувано на 31.08.2020, 13:26 Изтегли PDF (2712 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 1

Публикувано на 19.10.2021, 14:30 Изтегли PDF (1795 KB)

Обявление за приключване на договор по ОП № 4

Публикувано на 26.11.2021, 12:00 Изтегли PDF (2055 KB)