logo
Skip to content

Публично състезание • Осигуряване на абонаментна софтуерна поддръжка на притежавани от БНБ лицензи за програмни продукти на Micro Focus

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0033


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 01.06.2020, 17:39 Изтегли PDF (3069 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 01.06.2020, 17:39 Изтегли PDF (5436 KB)

Документация

Публикувано на 01.06.2020, 17:40 Изтегли ZIP (210 KB)

Съобщение за промяна в датата за отваряне на оферти

Публикувано на 23.06.2020, 17:57 Изтегли PDF (1267 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 24.06.2020, 10:59 Изтегли PDF (2743 KB)

Протокол

Публикувано на 02.07.2020, 15:56 Изтегли PDF (1473 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 02.07.2020, 15:57 Изтегли PDF (1714 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 27.07.2020, 11:18 Изтегли PDF (560 KB)

Договор

Публикувано на 27.07.2020, 11:19 Изтегли PDF (2730 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 16.11.2021, 17:01 Изтегли PDF (2746 KB)