logo
Skip to content

Каталози на български банкноти и монети

Българската народна банка съставя и публикува двуезични каталози (на български и на английски език) на банкнотите и монетите, емитирани от банката през периода от Освобождението до наши дни.


 

Каталог • Банкноти

Четвъртото издание на каталога на българските банкноти включва всички банкноти и държавни съкровищни билети, емитирани от БНБ. Купюрите са възпроизведени в мащаб 1:1.6. Отделно са представени банкнотите, чийто тираж е отпечатан, но те не са били пуснати в обращение.

Това издание е публикувано само в електронен вид. (Отпечатаните на хартия предходни издания са представени в раздел "Извънредни публикации на БНБ".)

Българска народна банка. Каталог. Банкноти. БНБ: 2022, 162 с. Допълнено издание (онлайн) EN BG PDF (6799 KB)

Каталог • Монети • Част 1

В каталога на българските монети в мащаб 1:1 са представени предимно образци (без т.нар. куриози) на всички монети, емитирани от БНБ.

Това издание е публикувано само в електронен вид. (Отпечатаните на хартия предходни издания са представени в раздел "Извънредни публикации на БНБ".)

Българска народна банка. Каталог. Монети. БНБ: 2024, 224 с. Допълнено издание (онлайн) в две части. Част 1 EN BG PDF (20540 KB)

Каталог • Монети • Част 2

В каталога на българските монети в мащаб 1:1 са представени предимно образци (без т.нар. куриози) на всички монети, емитирани от БНБ.

Това издание е публикувано само в електронен вид. (Отпечатаните на хартия предходни издания са представени в раздел "Извънредни публикации на БНБ".)

Българска народна банка. Каталог. Монети. БНБ: 2024, 224 с. Допълнено издание (онлайн) в две части. Част 2 EN BG PDF (10241 KB)