logo Skip to content

Данни за банковата система и за банките по групи, 2012 г.

31.12.201230.11.201231.10.201230.09.201231.08.201231.07.201230.06.201231.05.201230.04.201231.03.201229.02.201231.01.2012