logo
Skip to content

Открита процедура по ЗОП • Доставка и монтаж на климатична и вентилационна техника в сгради на БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2014-0027


Документи


Документация за поръчката

Публикувано на 11.11.2014, 17:30 Изтегли ZIP (750 KB)

Решение за промяна и променена документация

Публикувано на 25.11.2014, 17:13 Изтегли ZIP (148 KB)

Отговор на запитване

Публикувано на 25.11.2014, 17:14 Изтегли PDF (43 KB)

Отговор на запитване

Публикувано на 01.12.2014, 17:17 Изтегли PDF (76 KB)

Отговор на запитване

Публикувано на 12.12.2014, 16:39 Изтегли PDF (43 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 24.01.2015, 14:56 Изтегли PDF (1120 KB)

Съобщение за отваряне на цени

Публикувано на 09.03.2015, 16:54 Изтегли PDF (621 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 24.03.2015, 16:30 Изтегли ZIP (1911 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 24.03.2015, 16:32 Изтегли ZIP (3171 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 24.03.2015, 16:33 Изтегли PDF (1175 KB)

Информация по чл.22б, ал.2, т.9 от ЗОП

Публикувано на 30.04.2015, 14:05 Изтегли PDF (117 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 30.04.2015, 14:06 Изтегли PDF (1062 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 29.06.2015, 14:26 Изтегли PDF (143 KB)

Плащане по договора

Публикувано на 02.07.2015, 13:05 Изтегли PDF (143 KB)

Допълнително споразумение

Публикувано на 15.07.2016, 14:59 Изтегли PDF (79 KB)

Обявление за изменение

Публикувано на 15.07.2016, 15:59 Изтегли PDF (237 KB)

Обявление за приключване на договора

Публикувано на 17.05.2017, 16:41 Изтегли PDF (655 KB)