logo
Skip to content

Ограничена процедура • Избор на строител за изграждане на обект „Касов център – гр. Пловдив”

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2017-0030


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 10.11.2017, 14:39 Изтегли PDF (701 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 10.11.2017, 14:41 Изтегли PDF (1026 KB)

Документация

Публикувано на 10.11.2017, 14:44 Изтегли ZIP (1322 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение

Публикувано на 27.11.2017, 14:15 Изтегли PDF (220 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 11.12.2017, 18:13 Изтегли PDF (91 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 01.02.2018, 17:32 Изтегли PDF (1412 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 06.03.2018, 18:16 Изтегли PDF (769 KB)

Решение за предварителен подбор

Публикувано на 06.03.2018, 18:17 Изтегли PDF (602 KB)

Покани за представяне на оферти и Приложения

Публикувано на 19.03.2018, 18:08 Изтегли ZIP (1532 KB)

Уведомления за получаване на документация от участниците

Публикувано на 27.06.2018, 17:21 Изтегли ZIP (1136 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 16.07.2018, 16:28 Изтегли PDF (584 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 19.07.2018, 16:33 Изтегли PDF (613 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 23.07.2018, 17:17 Изтегли PDF (588 KB)

Отговор на въпрос

Публикувано на 30.07.2018, 13:00 Изтегли PDF (1070 KB)

Съобщение отваряне на ценовите предложения

Публикувано на 28.08.2018, 18:28 Изтегли PDF (549 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 12.09.2018, 16:58 Изтегли PDF (940 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 12.09.2018, 16:58 Изтегли PDF (833 KB)

Доклад

Публикувано на 12.09.2018, 16:44 Изтегли PDF (1049 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 12.09.2018, 16:44 Изтегли PDF (584 KB)

Протокол № 3

Публикувано на 17.12.2018, 18:45 Изтегли PDF (1222 KB)

Доклад

Публикувано на 17.12.2018, 18:47 Изтегли PDF (2115 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 17.12.2018, 18:49 Изтегли PDF (589 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 04.07.2019, 15:00 Изтегли PDF (592 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 04.07.2019, 15:01 Изтегли PDF (4410 KB)