logo
Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Предоставяне на право на ползване, абонаментно обслужване и функционално развитие на информационни технологии (WЕВ приложение за справки на Централния кредитен регистър в БНБ)

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2018-0030


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 30.08.2018, 18:20 Изтегли PDF (808 KB)

Покана

Публикувано на 30.08.2018, 18:20 Изтегли ZIP (1397 KB)

Протокол

Публикувано на 13.09.2018, 17:14 Изтегли PDF (712 KB)

Доклад

Публикувано на 13.09.2018, 17:15 Изтегли PDF (760 KB)

Решение за избор на изпълнител

Публикувано на 13.09.2018, 17:15 Изтегли PDF (1125 KB)

Договор и приложения

Публикувано на 17.10.2018, 10:59 Изтегли PDF (164341 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 17.10.2018, 11:03 Изтегли PDF (855 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 04.03.2022, 17:15 Изтегли PDF (2687 KB)