logo
Skip to content

Открита процедура • Развитие и абонаментно обслужване на Интегрираната информационна система за финансовите пазари и ЗМР в БНБ

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2019-0041


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 25.11.2019, 13:58 Изтегли PDF (723 KB)

Обявление за обществена поръчка

Публикувано на 25.11.2019, 13:59 Изтегли PDF (951 KB)

Документация

Публикувано на 25.11.2019, 14:00 Изтегли ZIP (5404 KB)

Съобщение за удължаване на срок за предоставяне на оферти

Публикувано на 27.12.2019, 17:58 Изтегли PDF (109 KB)

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Публикувано на 30.12.2019, 11:22 Изтегли PDF (207 KB)

Протокол

Публикувано на 17.01.2020, 18:55 Изтегли PDF (548 KB)

Доклад

Публикувано на 17.01.2020, 18:57 Изтегли PDF (1611 KB)

Решение за прекратяване на процедура

Публикувано на 17.01.2020, 18:59 Изтегли PDF (3633 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 31.01.2020, 11:15 Изтегли PDF (487 KB)