logo
Skip to content

Банките в България

Тримесечното издание „Банките в България“ се подготвя от управление „Банков надзор“ на БНБ. То съдържа кратък аналитичен обзор за състоянието на банковата система през изминалото тримесечие, надзорни регулации и баланси и отчети за доходите по групи банки и за отделните банки в страната. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2004 г.

Декември 2004 г. EN BG PDF (1875 KB)

Септември 2004 г. EN BG PDF (1513 KB)

Юни 2004 г. EN BG PDF (1080 KB)

Март 2004 г. EN BG PDF (2003 KB)