logo
Skip to content

Банките в България

Тримесечното издание „Банките в България“ се подготвя от управление „Банков надзор“ на БНБ. То съдържа кратък аналитичен обзор за състоянието на банковата система през изминалото тримесечие, надзорни регулации и баланси и отчети за доходите по групи банки и за отделните банки в страната. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2011 г.

Октомври - декември 2011 г. EN BG PDF (4053 KB)

Юли - септември 2011 г. EN BG PDF (1407 KB)

Април - юни 2011 г. EN BG PDF (1917 KB)

Януари - март 2011 г. EN BG PDF (1350 KB)