logo
Skip to content

Банките в България

Тримесечното издание „Банките в България“ се подготвя от управление „Банков надзор“ на БНБ. То съдържа кратък аналитичен обзор за състоянието на банковата система през изминалото тримесечие, надзорни регулации и баланси и отчети за доходите по групи банки и за отделните банки в страната. Публикацията излиза в емисии на български и на английски език.

2015 г.

Октомври - декември 2015 г. EN BG PDF (4440 KB)

Юли - септември 2015 г. EN BG PDF (3837 KB)

Април - юни 2015 г. EN BG PDF (3579 KB)

Януари - март 2015 г. EN BG PDF (2825 KB)