logo
Skip to content

Често задавани въпроси

Централен кредитен регистър

  Валутни курсове

Регистър на банковите сметки и сейфове

  Баланси на БНБ

Платежна инфраструктура

  Банкноти и монети

Платежни услуги

  Банков надзор

Платежна сметка за основни операции

  Платежни спорове

Единна зона за плащания в евро (SEPA)

  Фискален агент

Публикувани статистически данни

  Публикации

Електронно подаване на статистически отчетни форми

  Възможности за работа

Отчитане по Наредба № 27 на БНБ

  Прием на стажанти

Електронно подаване на документи

  Стипендии


Какво се случва с подадените от мен документи?

Информацията от подадените документи се въвежда в база данни. Предоставя се на комисията за предварителен подбор според съответната процедура.


След подаване на документите как да разбера резултата?

Дирекция „Управление на човешките ресурси“ има ангажимента да уведомява кандидатите, допуснати до всеки следващ етап от подбора.

В публикуваните от нас обяви са посочени телефонен номер и електронен адрес за информация и всеки кандидат може да отправи запитване.


Възможно ли е да кандидатствам за повече от една длъжност?

Да, възможно е. При условие че притежаваната от Вас квалификация и опит отговарят на изискванията.

В случай че кандидатствате онлайн, формулярът предлага възможност за избор на повече от една длъжност.

При кандидатстване по пощата посочете своите желания в мотивационното писмо.

Ако имате допълнителни въпроси към нас, може да ги зададете на електронен адрес: HR@bnbank.org.