logo
Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Абонаментно обслужване и функционално развитие на програмен продукт „СОФИ-БНБ” в Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0038


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 12.06.2020, 16:47 Изтегли PDF (3825 KB)

Документация

Публикувано на 12.06.2020, 16:47 Изтегли ZIP (4947 KB)

Становище от АОП

Публикувано на 20.07.2020, 11:19 Изтегли PDF (155 KB)

Протокол

Публикувано на 24.08.2020, 11:10 Изтегли PDF (1009 KB)

Протокол от проведено договаряне

Публикувано на 24.08.2020, 11:11 Изтегли PDF (641 KB)

Доклад

Публикувано на 24.08.2020, 11:15 Изтегли PDF (1372 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 24.08.2020, 11:15 Изтегли PDF (1835 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 05.10.2020, 17:09 Изтегли PDF (4908 KB)

Рамково споразумение

Публикувано на 05.10.2020, 17:09 Изтегли PDF (48729 KB)

Искане за допълване на оферта с приложения

Публикувано на 10.12.2020, 17:13 Изтегли ZIP (4220 KB)

Протокол

Публикувано на 18.12.2020, 17:12 Изтегли PDF (972 KB)

Доклад

Публикувано на 18.12.2020, 17:13 Изтегли PDF (1160 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 18.12.2020, 17:14 Изтегли PDF (1816 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 04.01.2021, 11:28 Изтегли PDF (4765 KB)

Договор

Публикувано на 04.01.2021, 11:30 Изтегли PDF (30006 KB)

Искане за допълване на оферта с приложения

Публикувано на 17.09.2021, 15:13 Изтегли ZIP (42336 KB)

Протокол

Публикувано на 28.09.2021, 15:37 Изтегли PDF (853 KB)

Доклад

Публикувано на 28.09.2021, 15:38 Изтегли PDF (1180 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 28.09.2021, 15:39 Изтегли PDF (1837 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 18.10.2021, 11:02 Изтегли PDF (1551 KB)

Договор

Публикувано на 18.10.2021, 11:03 Изтегли PDF (5027 KB)

Искане за допълване на оферта с приложения

Публикувано на 07.04.2022, 17:05 Изтегли ZIP (873 KB)

Протокол

Публикувано на 19.04.2022, 17:17 Изтегли PDF (542 KB)

Доклад

Публикувано на 19.04.2022, 17:18 Изтегли PDF (495 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 19.04.2022, 17:19 Изтегли PDF (519 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 02.06.2022, 16:40 Изтегли PDF (321 KB)

Договор

Публикувано на 02.06.2022, 16:41 Изтегли PDF (3868 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 11.08.2023, 17:26 Изтегли PDF (279 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 16.08.2023, 13:44 Изтегли ZIP (25683 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 04.09.2023, 17:57 Изтегли PDF (870 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 04.09.2023, 17:58 Изтегли PDF (846 KB)

Доклад

Публикувано на 04.09.2023, 17:58 Изтегли PDF (1559 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 04.09.2023, 17:59 Изтегли PDF (1596 KB)