logo
Skip to content

Договаряне без предварително обявление • Абонаментно обслужване и функционално развитие на програмен продукт „СОФИ-БНБ” в Българската народна банка

Уникален номер в регистъра на обществените поръчки: 01224-2020-0038


Документи


Решение за откриване на процедурата

Публикувано на 12.06.2020, 16:47 Изтегли PDF (3825 KB)

Документация

Публикувано на 12.06.2020, 16:47 Изтегли ZIP (4947 KB)

Становище от АОП

Публикувано на 20.07.2020, 11:19 Изтегли PDF (155 KB)

Протокол

Публикувано на 24.08.2020, 11:10 Изтегли PDF (1009 KB)

Протокол от проведено договаряне

Публикувано на 24.08.2020, 11:11 Изтегли PDF (641 KB)

Доклад

Публикувано на 24.08.2020, 11:15 Изтегли PDF (1372 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 24.08.2020, 11:15 Изтегли PDF (1835 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 05.10.2020, 17:09 Изтегли PDF (4908 KB)

Рамково споразумение

Публикувано на 05.10.2020, 17:09 Изтегли PDF (48729 KB)

Искане за допълване на оферта с приложения

Публикувано на 10.12.2020, 17:13 Изтегли ZIP (4220 KB)

Протокол

Публикувано на 18.12.2020, 17:12 Изтегли PDF (972 KB)

Доклад

Публикувано на 18.12.2020, 17:13 Изтегли PDF (1160 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 18.12.2020, 17:14 Изтегли PDF (1816 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 04.01.2021, 11:28 Изтегли PDF (4765 KB)

Договор

Публикувано на 04.01.2021, 11:30 Изтегли PDF (30006 KB)

Искане за допълване на оферта с приложения

Публикувано на 17.09.2021, 15:13 Изтегли ZIP (42336 KB)

Протокол

Публикувано на 28.09.2021, 15:37 Изтегли PDF (853 KB)

Доклад

Публикувано на 28.09.2021, 15:38 Изтегли PDF (1180 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 28.09.2021, 15:39 Изтегли PDF (1837 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 18.10.2021, 11:02 Изтегли PDF (1551 KB)

Договор

Публикувано на 18.10.2021, 11:03 Изтегли PDF (5027 KB)

Искане за допълване на оферта с приложения

Публикувано на 07.04.2022, 17:05 Изтегли ZIP (873 KB)

Протокол

Публикувано на 19.04.2022, 17:17 Изтегли PDF (542 KB)

Доклад

Публикувано на 19.04.2022, 17:18 Изтегли PDF (495 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 19.04.2022, 17:19 Изтегли PDF (519 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 02.06.2022, 16:40 Изтегли PDF (321 KB)

Договор

Публикувано на 02.06.2022, 16:41 Изтегли PDF (3868 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 11.08.2023, 17:26 Изтегли PDF (279 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 16.08.2023, 13:44 Изтегли ZIP (25683 KB)

Протокол № 1

Публикувано на 04.09.2023, 17:57 Изтегли PDF (870 KB)

Протокол № 2

Публикувано на 04.09.2023, 17:58 Изтегли PDF (846 KB)

Доклад

Публикувано на 04.09.2023, 17:58 Изтегли PDF (1559 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 04.09.2023, 17:59 Изтегли PDF (1596 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 29.09.2023, 16:54 Изтегли ZIP (15671 KB)

Протокол

Публикувано на 10.10.2023, 18:14 Изтегли PDF (1264 KB)

Доклад

Публикувано на 10.10.2023, 18:15 Изтегли PDF (1394 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 10.10.2023, 18:15 Изтегли PDF (1913 KB)

Искане за допълване на оферта и приложения

Публикувано на 11.10.2023, 16:40 Изтегли ZIP (18261 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 13.10.2023, 12:21 Изтегли PDF (203 KB)

Договор

Публикувано на 13.10.2023, 12:26 Изтегли PDF (3156 KB)

Протокол

Публикувано на 25.10.2023, 16:37 Изтегли PDF (1319 KB)

Доклад

Публикувано на 25.10.2023, 16:39 Изтегли PDF (2314 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 25.10.2023, 16:42 Изтегли PDF (3584 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 16.11.2023, 11:22 Изтегли PDF (322 KB)

Договор

Публикувано на 16.11.2023, 11:24 Изтегли PDF (27096 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 27.11.2023, 10:49 Изтегли PDF (322 KB)

Договор

Публикувано на 27.11.2023, 10:52 Изтегли PDF (3803 KB)

Искане за допълване на оферта с приложения

Публикувано на 26.02.2024, 15:27 Изтегли ZIP (33124 KB)

Протокол

Публикувано на 12.03.2024, 17:27 Изтегли PDF (247 KB)

Доклад

Публикувано на 12.03.2024, 17:29 Изтегли PDF (250 KB)

Решение за определяне на изпълнител

Публикувано на 12.03.2024, 17:30 Изтегли PDF (246 KB)

Обявление за приключване на договор

Публикувано на 18.04.2024, 17:35 Изтегли PDF (278 KB)

Обявление за възложена поръчка

Публикувано на 02.05.2024, 15:14 Изтегли PDF (321 KB)