logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

21 януари 2010 г.

Днес в БНБ в присъствието на членовете на Управителния съвет се състоя официално връчване на удостоверенията на победителите в конкурса за стипендианти на БНБ за 2010 година Иван Йорданов Иванов – студент в Икономически университет - Варна, обучаващ се за степен „магистър”, и Цветелина Иванова Маринова - докторант в УНСС, зачислена в специалност „Световно стопанство и МИО (Европейска интеграция)”.

В периода октомври – декември 2009 г. БНБ проведе ежегодния си конкурс за избор на стипендианти за 2010 г. Кандидатите бяха студенти, обучаващи се в образователно-квалификационните степени ”магистър” и „доктор”, от професионалните направления: „Право”, „Икономика”, „Администрация и управление” и „Информатика и компютърни науки”. Документи за участие в конкурса подадоха общо 30 кандидат-стипендианти. Кандидатите, спазили изискванията, са 27, от тях 22-ма студенти, обучаващи се в образователно-квалификационна степен „магистър”, и 5-ма докторанти.

За период от 10 месеца на стипендиантите магистри ще се изплащат 500 лв. месечно, а за докторантите размерът на стипендията е 700 лв. на месец.

Основната цел на стипендиите е да бъдат подпомогнати студенти и докторанти да специализират и разработват теми с важно значение за дейността на БНБ, а в перспектива и да бъдат привлечени на работа в централната банка.

В конкурсите за стипендианти на БНБ за периода 2004 - 2010 г. са кандидатствали 106 студенти и докторанти, а отпуснатите стипендии са 12 за същия период.Снимки