logo
Skip to content

Прессъобщения, 2001 г.

21.12.2001

Клонът на Българска пощенска банка АД в Бургас и клоновете на Булбанк АД в Русе и Враца започват, считано от 1 януари 2002 г., да купуват и продават евро банкноти по курсове, равни на официалния курс “купува” и “продава” на БНБ20.11.2001

УС на БНБ взе решение да не се отсичат пълните тиражи на възпоменателни монети, емисии от 1969 г. до 1998 г., които към настоящия момент са изтеглени от обращение и са с неизпълнени тиражи12.11.2001

Със свое решение от 31 октомври 2001 г. УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 за плащанията04.10.2001

Информация за размера на таксата, която ще се събира при замяната на банкноти, подразделения на еврото, за банкноти евро05.07.2001

Банкноти български лева, емисия 1999 г., ще бъдат купувани и продавани на територията на Австрия на касите на австрийската банка Bank Austria AG и дъщерното й дружество Creditanstalt AG27.06.2001

От 1 януари 2002 г. заменяме 12 европейски валути с евро. БНБ договаря с търговските банки за въвеждане на новите евробанкноти19.06.2001

След 1 юли 2001 г. купуването на каса от БНБ на подразделения на еврото с равностойност над 50 000 евро ще бъде извършвано чрез банкова сметка10.05.2001

УС на БНБ избра фирмата Монтран Корпорейшън (Montran Corporation) за основен изпълнител на проекта “Система за брутен сетълмент в реално време в БНБ