logo
Skip to content

Прессъобщения, 2020 г.

31.12.2020

БНБ обяви ОЛП за януари 2021 г.29.12.2020

От 1 януари 2021 г. БНБ изважда от обращение банкноти с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г.17.12.2020

УС на БНБ прие Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 29 на БНБ за определяне на реда на финансиране на административните разходи на Фонда за гарантиране на влоговете в банките17.12.2020

УС на БНБ определи ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0.5% за първото тримесечие на 2021 г., в съответствие с чл. 5, ал. 3 и ал. 4 от Наредба № 8 на БНБ за капиталовите буфери на банките11.12.2020

БНБ утвърди искане на Асоциацията на банките в България за удължаване на сроковете в мораториума върху плащанията04.12.2020

БНБ пуска в обращение златна възпоменателна монета „Рождество Христово“ от серията „Българска иконография“02.12.2020

УС на БНБ на свое заседание от 2 декември 2020 г. реши, че ще спазва гласуваните от Европейския банков орган Насоки EBA/GL/2020/15 за изменение на Насоки EBA/GL/2020/02 относно законодателните и частните мораториуми върху плащанията по кредити, прилагани с оглед на кризата, предизвикана от COVID-1901.12.2020

УС на БНБ прие Наредба № 40 за определяне на размера на таксите за покриване на административните разходи на Българската народна банка, произтичащи от функциите по надзор и преструктуриране30.11.2020

БНБ обяви ОЛП за декември 2020 г.30.11.2020

УС на БНБ идентифицира като други системно значими институции (ДСЗИ) осем банки, за които определи ниво на буфер за ДСЗИ30.10.2020

БНБ обяви ОЛП за ноември 2020 г.30.10.2020

Българската народна банка обявява ежегодния си конкурс за стипендианти през 2021 година15.10.2020

УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2022 г. на „Насоки относно третирането на структурните валутни позиции съгласно член 352, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (РКИ)“ (EBA/GL/2020/09 от 1 юли 2020 г.), издадени от ЕБО и публикувани на официалната му страница08.10.2020

УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2022 г. на „Насоки за редуциране на кредитния риск за институции, прилагащи вътрешнорейтинговия подход, със собствени оценки на загубата при неизпълнение (LGD)“ (EBA/GL/2020/05), издадени от Европейския банков орган30.09.2020

БНБ обяви ОЛП за октомври 2020 г.29.09.2020

УС на БНБ определи ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0.5% за четвъртото тримесечие на 2020 г.29.09.2020

От 1 януари 2021 г. БНБ изважда от обращение банкноти с номинална стойност 2 лева, емисии 1999 г. и 2005 г.18.09.2020

Считано от 1 октомври 2020 г. България се присъединява към Единния механизъм за преструктуриране, заедно с присъединяването към Единния надзорен механизъм и началото на тясното сътрудничество между БНБ и ЕЦБ11.09.2020

Днес ЕЦБ оповести списъка на банките в България, които ще бъдат обект на директен надзор от нея, считано от 1 октомври 2020 г.11.09.2020

Днес ЕЦБ публикува статистически данни за безналичните плащания през 2019 г. за всички държави членки на ЕС, в т.ч. и за България10.09.2020

УС на БНБ прие решение, че ще спазва, считано от 10 септември 2020 г. следните приети от Европейския банков орган Насоки04.09.2020

Изявление на БНБ във връзка с предложение на Върховната административна прокуратура до министъра на финансите и на управителя на Българската народна банка да преценят предпоставките за иницииране на нормативни промени, възможно извършване на организационни действия, вкл. и издаване на подзаконови нормативни актове или тяхното изменение, свързани с нормативната уредба за обменния курс при банкоматите и всички други въпроси от подобен характер04.09.2020

Днес почина бившият член на УС на БНБ госпожа Боряна Пенчева. Управителният съвет на БНБ поднася на семейството и близките ѝ най-искрени съболезнования за тежката и непоправима загуба31.08.2020

БНБ обяви ОЛП за септември 2020 г.26.08.2020

Продажните цени на сребърните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ, са актуализирани14.08.2020

Продажните цени на възпоменателните монети от платина, продавани на каса на БНБ, са актуализирани14.08.2020

БНБ пуска в обращение нова банкнота с номинална стойност 5 лева, емисия 2020 г.12.08.2020

Продажните цени на сребърните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ, са актуализирани03.08.2020

Продажните цени на сребърните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ, са актуализирани31.07.2020

БНБ обяви ОЛП за август 2020 г.31.07.2020

Продажните цени на златните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ, са актуализирани21.07.2020

Днес УС на БНБ прие решение за прилагане от 30 юни 2021 г. на „Насоки относно предоставянето и наблюдението на кредити“ (EBA/GL/2020/06 от 29 май 2020 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница21.07.2020

УС на БНБ прие решение за прилагане от 1 септември 2020 г. на „Насоки за определяне на среднопретегления падеж на транша в съответствие с член 257, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕС) № 575/2013“ (EBA/GL/2020/04 от 04.05.2020 г.), издадени от Европейския банков орган и публикувани на официалната му страница16.07.2020

Считано от 16 юли 2020 г., продажните цени на сребърните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ, са актуализирани14.07.2020

Българската народна банка утвърди искане на Асоциацията на банките в България за удължаване на сроковете в мораториума върху плащанията13.07.2020

България се присъединява към Единния механизъм за преструктуриране10.07.2020

По искане на българските власти финансовите министри на държавите-членки от еврозоната, президентът на Европейската централна банка и финансовите министри и управителите на централните банки на Дания и България решиха единодушно да включат българския лев във Валутен механизъм II09.07.2020

На 9 юли 2020 г. УС на БНБ прие решение, че ще спазва гласуваните от ЕБО Насоки - EBA/GL/2020/07 от 2 юни 2020 г. за отчитане и оповестяване на експозициите, предмет на мерки, приложени в отговор на кризата COVID-1930.06.2020

БНБ обяви ОЛП за юли 2020 г.23.06.2020

УС на БНБ определи ниво на антицикличния капиталов буфер, приложим към кредитни рискови експозиции в Република България, в размер на 0.5% за третото тримесечие на 2020 г.12.06.2020

Днес в сградата на БНБ в присъствието на президента на Република България г-н Румен Радев, управителя г-н Димитър Радев и Управителния съвет на БНБ се състоя официалната церемония по встъпване в длъжност на г-н Николай Неновски като член на УС на БНБ04.06.2020

Днес се навършват 140 години от създаването на българския лев29.05.2020

БНБ обяви ОЛП за юни 2020 г.26.05.2020

Считано от 26 май 2020 г., продажните цени на сребърните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ, са актуализирани22.05.2020

БНБ пуска в обращение нова банкнота с номинална стойност 10 лева, емисия 2020 г.08.05.2020

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета с нанесено частично позлатяване „100 години Университет за национално и световно стопанство“30.04.2020

БНБ обяви ОЛП за май 2020 г.30.04.2020

Днес управителят на БНБ внесе в Народното събрание на Република България Годишния отчет на БНБ за 2019 година23.04.2020

УС на БНБ определи индивидуалните годишни вноски на банките, лицензирани в Република България, и на клоновете от трети държави във Фонда за преструктуриране на банките за 2020 г.22.04.2020

ЕЦБ и Българската народна банка установиха суап линия за осигуряване на ликвидност в евро10.04.2020

Управителният съвет на БНБ утвърди представения от Асоциацията на банките в България проект на Ред за отсрочване и уреждане на изискуеми задължения към банки и дъщерните им дружества - финансови институции във връзка с извънредното положение, въведено от Народното събрание на 13 март 2020 г.03.04.2020

На 3 април 2020 г. Управителният съвет на Българската народна банка прие решение, че ще спазва гласуваните в Европейския банков орган Насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (EBA/GL/2020/02)01.04.2020

В Европейския банков орган продължават консултациите, за които Българската народна банка вече съобщи и в които участваме като член на Съвета на надзорниците, във връзка със законовите и частните мораториуми върху плащанията по банкови кредити в контекста на ситуацията с COVID 1931.03.2020

БНБ обяви ОЛП за април 2020 г.25.03.2020

Като член на Съвета на надзорниците на Европейския банков орган, БНБ участва в обсъждането на ефектите върху банковите системи в ЕС от мерките за противодействие на COVID 1919.03.2020

БНБ, в рамките на своя мандат, прилага пакет от мерки за 9.3 млрд. лв. във връзка с пандемията от COVID 1913.03.2020

БНБ, банките и доставчиците на платежни услуги в България продължават да изпълняват своите операции, включително работата с клиенти, при спазване на необходимите мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-1912.03.2020

УС на БНБ определи обща сума на годишните вноски на банките във Фонда за преструктуриране на банки за 2020 г. в размер на 157 876 116 лева12.03.2020

На 12 март 2020 г. в БНБ, в присъствието на членовете на УС на банката бяха връчени удостоверенията на победителите в конкурса за стипендианти на БНБ за 2020 г.28.02.2020

БНБ пуска в обращение нова банкнота с номинална стойност 20 лева, емисия 2020 г.28.02.2020

БНБ публикува средния размер на таксите, начислявани от банките на потребители по разплащателни сметки, за услугите във връзка с определянето на приемливи такси по платежни сметки за основни операции28.02.2020

БНБ обяви ОЛП за март 2020 г.27.02.2020

Днес УС на БНБ издаде лиценз за извършване на дейност като дружество за електронни пари на „Майфин“ ЕАД27.02.2020

УС на БНБ взе решение за разрешаване на преобразуването на „Експресбанк“ АД чрез вливане по реда на чл. 262 от Търговския закон в „Банка ДСК“ ЕАД14.02.2020

БНБ пуска в обращение сребърна възпоменателна монета „Кукери“31.01.2020

Днес УС на БНБ взе решение да извади от обращение възпоменателните монети, емитирани през 2014 г., които престават да бъдат законно платежно средство от 10 февруари 2020 г.31.01.2020

БНБ обяви ОЛП за февруари 2020 г.30.01.2020

Днес в 18.00 ч. Българската народна банка получи от Европейската централна банка официално становище относно допълнението в Закона за Българската народна банка, свързано с уредбата на валутния курс между лева и еврото26.01.2020

На 23 януари 2020 г. председателят на Бюджетната комисия г-жа Менда Стоянова е внесла за разглеждане проект за допълнение на чл. 29 от ЗБНБ. Целта на законопроекта е да се осигури съответствие на вътрешната нормативна рамка с Европейската нормативна рамка, регулираща административния процес и оперативните процедури за одобряване на валутните курсове в условията на валутно-обменния механизъм (ERM II). Българската народна банка и Министерството на финансите подкрепят внесения проект. Законопроектът се подкрепя и от ЕЦБ25.01.2020

Днес управителят на БНБ г-н Димитър Радев се срещна с управляващия директор и председател на Изпълнителния съвет на МВФ г-жа Кристалина Георгиева15.01.2020

Днес почина бившият управител на Българската народна банка проф. Тодор Вълчев. Управителният съвет на Българската народна банка поднася на семейството и близките му най-дълбоки съболезнования за тежката и непоправима загуба03.01.2020

БНБ пуска в обращение медна възпоменателна монета „125 години от рождението на Гео Милев“