logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

25 януари 2020 г.

Днес управителят на Българската народна банка г-н Димитър Радев се срещна с управляващия директор и председател на Изпълнителния съвет на Международния валутен фонд г-жа Кристалина Георгиева. Сред темите на разговора в БНБ беше сътрудничеството на централната банка с международната организация, очакванията за икономиката и банковия сектор в България през 2020 г., както и актуалното състояние и перспективи пред европейската и глобалната икономика.

Управителят на БНБ подчерта стратегическото значение на процеса на присъединяване към валутния механизъм ERM II и Банковия съюз. Г-н Димитър Радев сподели очакването си, че предстои като цяло успешна за икономиката и банковия сектор година, но определени рискове и фактори с външен произход могат потенциално да пренесат ефекти към България.

Според г-жа Кристалина Георгиева на регионално и глобално ниво са налице сигнали за известно стабилизиране и консолидиране на икономическия растеж, но има несигурност и структурни проблеми, които трябва да бъдат разрешавани с подходящи политики. В този контекст г-жа Кристалина Георгиева приветства усилията за задълбочаване на евроинтеграционната перспектива на България като механизъм за придаване на нови елементи на устойчивост във финансов и макроикономически план за страната ни.Снимки