logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

14 август 2020 г.

Продажните цени на възпоменателните монети от платина, продавани на каса на БНБ, са актуализирани. Информация за тях можете да намерите на:

https://www.bnb.bg/NotesAndCoins/NACCommemorative/NACCommemorativeEmissions/index.htm.