logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

15 октомври 2020 г.

Управителният съвет на БНБ прие решение за прилагане от 1 януари 2022 г. на „Насоки относно третирането на структурните валутни позиции съгласно член 352, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013 (РКИ)“ (EBA/GL/2020/09 от 1 юли 2020 г.), издадени от Европейския банков орган (ЕБО) и публикувани на официалната му страница.

С тези Насоки се изпълнява мандатът на ЕБО в съответствие с член 352, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 575/2013, чрез който всички позиции, които институцията съзнателно поема за хеджиране срещу неблагоприятния ефект от валутния курс върху показателите по чл. 92, параграф 1, да могат да бъдат изключени от изчислението на нетните открити валутни позиции с разрешението на компетентните органи. 

Пълния текст на Насоките може да намерите тук.