logo
Skip to content

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

31 юли 2020 г.

Продажните цени на златните възпоменателни монети, продавани на каса на БНБ, са актуализирани. Информация можете да намерите тук:

https://www.bnb.bg/NotesAndCoins/NACCommemorative/NACCommemorativeEmissions/index.htm.